Er dronerne med til at krænke privatlivet?

Droneindustrien har kraftig medvind i øjeblikket. Det ses ses både på internationalt, såvel som på nationalt plan. Store virksomheder som Amazon tester levering af produkter ved hjælp af droner, mens vi i Danmark har uddannelser inden for droneteknologi, men hvordan påvirker denne udviklingen egentlig det befolkningens privatliv?

Droner er fremtiden

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dronerne er fremtiden – de dukker efterhånden op i mange forskellige sammenhæng. Ikke nok med at flere privatpersoner beslutter sig for, at investere deres penge i droner, det gør erhvervslivet i den grad også. Folk har vidt forskellige opfattelser af, hvad en drone skal bruges til. Mange anser dem som værende legetøj, mens de omvendt kan benyttes i arbejdsregi – eksempelvis til taginspektioner.

En stor andel af de droner som bliver solgt, er udstyret med et propert kamera, så man har muligheden for at tage nogle skarpe billeder eller videooptagelser fra højderne. Disse kameraudstyrede droner, har den betydning, at vi i højere grad bliver “overvåget” fra luften, uden at vi måske ved det. Fortsætter denne stigende interesse for droner, betyder det blot at vi bliver endnu mere eksponeret.

Sverige forbyder droner med kamera

I Sverige tager man ingen chancer, hvad angår fotografering og videooptagelse med droner. Det besluttede Sverige Högsta förvaltningsdomstolen sidste år. Begrundelsen er, at droneflyvning med kameraudstyr kan benyttes i forbindelse med overvågning, hvilket svenskerne ikke har i sinde at risikere at udsætte sig selv for.

Det kræver en speciel licens, før du må bruge din drone med kamera i Sverige, en licens der primært udstedes, hvis der skal løses en forbrydelse ved hjælp af droneoptagelser, eller lign. Det er til stor ærgrelse for både turister og svenskerne selv, da Sverige besidder nogle smukke naturlandskaber, som kun bliver smukkere for oven.

Set på den lyse side, skal man i Sverige ikke bekymre sig om, at der flyver en drone rundt og tager billeder, mens man ligger og solbader i haven, eller står halvnøgen i køkkenet.

Skærpede regler for droneflyvning i Danmark

Selvom vi i Danmark, ikke er lige så paranoide som svenskerne, hvad angår droner og kameraudstyr, så er reglerne blevet strammet til. Det betyder, at du ikke har mulighed for at flyve med din drone, hvor det passer dig.

Først og fremmest må du ikke flyve med droner, i tættere bebyggede områder. Hovedårsagen til dette er, at der er en risiko for, at mennesker kan komme til skade, hvis dronen skulle falde ned, eller hvis du på anden måde mister kontrollen over den.

Ligeledes er det ikke tilladt at benytte din drone, hvis du befinder dig i nærheden af en lufthavn, da det kan forstyrre trafikken i luftrummet. Til gengæld kan du flyve lige så tosset du vil, når du befinder dig uden for tættere bebyggede områder.

Så påvirker det egentlig vores privatliv?

Det korte svar er; nej, ikke synderligt. Med de regler der er omkring droneflyvning på nuværende tidspunkt, er det ikke noget vi skal gå og tænke over. Der er naturligvis den risiko, at dronepiloterne ikke overholder reglerne, men i forhold til antal af droner på landsplan, må dette antages som værende meget få.

På Frenigon spår vi, at vi i en nær fremtid vil opleve lempelser i reglerne for droneflyvning. I takt med at dronerne bliver mere populære og mere almene, er det naturligt at man vil gøre hvad man kan, for at fremme så væsentlig en industri. Så vi kan godt vente lidt endnu med, at bekymre os om krænkelser af privatlivet.