Militærdroner

Militærdroner er de første droner, som vi stiftede bekendtskab med, da militæret allerede for mange år siden begyndte at benytte droner. Dronerne benyttes til at varetage farlige opgaver, der stadig, den dag i dag, bliver foragtet af mennesker.

Her på siden vil vi dykke lidt ned i, hvilke opgaver dronerne har hjulpet militæret med gennem tiden – og hvordan dronerne evt. vil påvirke militæret i fremtiden.

Hvad er militærdroner blevet brugt til?

Herunder vil vi beskrive nogle af mest almindelige måder at benytte droner i krig.

Udførsel af præcisionsangreb

Når man eksempelvis har bekæmpet terror, har droner været brugt til at foretage nogle præcisionsbombninger over udvalgte områder. Dronerne kunne (uden pilot) flyve ind i fjendtligt luftrum og angribe målet præcist. Flere forskere har udtalt at dronerne vil være i stand til at isolere en enkelt fjendtlig person, så andre civile omkring ikke blev ramt.

Overvågning

Militærdroner bliver også brugt til overvågning, der har skulle forberede soldater på, hvad de skulle møde, inden de påbegyndte deres mission. Dronerne har den kæmpe fordel, at de kan sende live-billeder tilbage til soldaterne – og at soldaternes liv ikke bliver sat på spil i netop denne del af missionen. Skulle dronen bliver opdaget af fjendtlige styrker, vil den maksimale skade, i netop dette øjeblik, kun påvirke dronens “velbefindende”.

Hvad kan militærdroner bruges til i fremtiden?

Herunder har vi nævnt et par af de ting, som vi tror, droner vil blive brugt til i fremtiden.

Transport af mennesker

Vi ser i større grad, at der bliver testet droner som transportmiddel i andre brancher, og det vil formentlig også ske inden for militæret. Dette kan (formentlig i fremtiden) blive oversøisk transport af soldater – men selvfølgelig også “blot” små transportruter af soldaterne nede i områder, hvor deres missioner foregår.

Komplet krigsførsel

Det er ikke utænkeligt, at dronerne på sigt vil kunne bruges til komplet krigsførsel, hvor der altså kun benyttes mennesker til at styre og programmere dronerne. Den største fordel, som dronerne bringer, er nemlig, at mennesker bliver holdt uden for livsfare.

Bør droner overhovedet benyttes i krig?

Det er et rigtig stort emne, som nok rager lidt udover selve drone-branchen. Spørgsmålet bør nok tages lidt mere overordnet set og hedde, om vi overhovedet bør investere i maskiner, der benyttes i krig – og det spørgsmål vil vi lade nogle klogere hoveder om.

Kigger vi dog rent praktisk på, om droner bør bruges – i stedet for eksempelvis kampvogne og kampfly, synes vi, at det giver rigtig god mening. Rigtig mange forskere fortæller nemlig, at dronerne er væsentlig mere præcise, og at fremtidens teknologi vil gøre dem endnu bedre og på den måde mindske de fejl, der foretages i krig.

videnskab.dk kan du læse en artikel, hvor tre forskere udtaler sig om de fordele og ulemper der er, når droner benyttes inden for militæret – og altså i krig.

Har du spørgsmål til militærdroner?

Hvad end du har nogle helt konkrete spørgsmål til selve de droner, militæret benytter, eller ønsker at stille nogle kritiske spørgsmål til brugen af droner, sidder vi klar. Vi elsker altid at hjælpe omkring droner og at deltage i debatter omkring droner.

Så henvend dig gerne på info@frenigon.com, hvis du har noget på hjerte omkring militærdroner.